Sperm DNA Hasarı

Sperm DNA Hasarı Ankara

Erkeklerde görülen infertilite yani kısırlık, genellikle kaliteli sperm üretiminin sağlanamamasından kaynaklanır. Tüp bebek tedavisi gibi üreme destekleyici tedavilerde, gerçekleştirilen sperm analizi ile sperm hacim, şekil ve konsantrasyon yönlerinden değerlendirilir. Ancak rutin sperm analizleri, spermleri moleküler düzeyde analiz etmek için yeterli değildir. Sperm DNA fragmantasyonu olarak da bilinen DNA hasarları, embriyonun rahimde sağlıklı gelişiminin önünde engel teşkil eder ve düşüğe neden olabilir. Bu nedenle, tüp bebek tedavisinde sperm DNA hasar testi uygulanması yoluna gidilebilir.

Yazımızın devamında sperm DNA hasarı ile ilgili olarak detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara sperm DNA hasarı testi için kliniğimizle iletişime geçebilir; Prof. Dr. Murat Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.

Sperm DNA Hasarı Nedir?

Spermler erkeklerde bulunan, erkek DNA’sını kadının yumurta hücresine aktarmakta görevli hücrelerdir. Spermin temel işlevinin DNA aktarımı olması nedeniyle, spermde bulunan DNA hasarları gebeliğin oluşmasında ve sürdürülmesinde engel teşkil edebilir. Döllenmenin olabilmesi için çok sayıda, hızlı bir şekilde yüzme kapasitesi olan ve yumurta hücresine ulaştığında dölleme gerçekleştirebilen sperm hücresi gereklidir. Ancak sperm hücreleri oldukça hassastır ve birçok farklı nedene bağlı olarak olumsuz etkilenebilirler. Sperm DNA zincirinde meydana gelen kırıklıkları ifade eden DNA hasarı, sperm kalitesini düşürür.

Sperm DNA Hasarı Neden Olur?

Spermin kalitesi üzerinde birçok farklı etken rol oynamakla birlikte, en belirleyici olanlarından biri yaşam biçimidir. Stres, sağlıksız beslenme, zararlı madde kullanımları, sperm kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bazı yayınlarda ileri yaş ile birlikte de sperm DNA hasarının arttığına yönelik bilgiler bulunmaktadır.  Sperm DNA fragmantasyonu görülmesinin başlıca nedenleri;

 • Geçirilen enfeksiyonlar,
 • Yüksek ateş,
 • Testis sıcaklığının yüksek olması,
 • Maruz kalınan radyasyon,
 • Sağlıksız beslenme alışkanlıkları,
 • Sigara ve alkol tüketimi,
 • Aşırı kafein tüketimi,
 • Testislere giden damarlarda genişleme ile ortaya çıkan varikosel,
 • Kullanılan bazı ilaçlar,
 • Zehirli kimyasallar ve zirai ilaçlar olarak karşımıza çıkar.

Var olan nedenler dikkate alındığında;

 • Sıcak ortamda,
 • Kimyasallarla çalışan veya
 • Uzun süreli bilgisayar kullanımı gerektiren mesleklerde çalışan erkeklerin daha yoğun risk altında olduğu görülür.

Sperm DNA Hasar Testi Nedir?

Sperm analizinde başvurulan geleneksel testler, spermi konsantrasyonu, motilite analizi ve şekil bozukluklarının tespiti için morfolojik değerlendirmeye tabi tutar. Ancak bu testler ile spermde var olan moleküler düzeydeki bozuklukların tespiti mümkün değildir. Tüp bebek tedavisinde karşılaşılan ve tekrarlayan başarısızlıklarda, tekrarlayan gebelik kayıpları gibi durumlarda sperm DNA hasar testine başvurulabilir.

Sperm DNA hasar testinde, erkekten alınan sperm örnekleri, spermin DNA yapısını analiz eden Sperm FISH ve DNA Fragmantasyon testlerine tabi tutulur.

Ankara sperm DNA hasarı testi için kliniğimizle iletişime geçebilir; Prof. Dr. Murat Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.

Sperm DNA Hasar Testi Nasıl Yapılır?

Sperm DNA hasar Ankara testi yapabilmek için erkekten sperm örneği alınır. Sperm örneği, hasta sperm toplama odasına alınarak, mastürbasyon yöntemiyle alınabilir. Ayrıca, mastürbasyon ile örnek veremeyecek hastalarda ve sperm sayısı çok düşük olan hastalarda, sperm örneği cerrahi yöntemle de alınabilir.

Alınan bu sperm örneği, DNA ile etkileşime girme özelliği bulunan, floresan bir probla boyanır ve böylece hasarlı spermler tespit edilir. Hasarlı sperm sayısının %15’in altında olması normal olarak değerlendirilirken; %50’nin üzerinde olması durumunda ağır hasarlı olarak kabul edilir.

Sperm DNA Hasar Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Sebebi tespit edilemeyen kısırlık vakalarında,
 • Tekrarlayan düşükler yaşayan çiftlerde,
 • Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık durumunda,
 • Embriyo gelişimi yavaş olan veya anormal embriyo gelişimi görülen çiftlerde,
 • Spermde şiddetli morfolojik bozukluk görülmesi durumunda,
 • Varikosel hastalığı görülen erkeklerde,
 • Yaşam biçimi ve mesleği itibariyle risk grubunda olan hastalarda sperm DNA hasarı testi uygulanması gerekebilir.

Sperm DNA Hasarı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Spermde var olan DNA hasarlarını tedavi eden bir yöntem bulunmamakla birlikte, sorunun temel nedeninin tespiti önemlidir. Sperm DNA hasarı çoğunlukla yaşam biçiminden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkar. Bu nedenle, yaşam biçiminde yapılacak değişiklikler, sperm kalitesini artırmada önemli yer tutar. Spermlerin, üç ayda bir yenilenme özelliğine sahip olması nedeniyle, bu tür yaşam biçimi değişiklikleri, sperm kalitesini yükseltmekte oldukça etkili olabilmektedir.

Tedavi sürecinde, hasar nedeninin tespitine bağlı olarak;

 • Sperm DNA’sına zarar veren enfeksiyon, varikosel gibi hastalıkların tedavisi,
 • Sigara, alkol, kafein ve diğer zararlı maddelerinin kullanımının bırakılması,
 • Sağlıklı bir beslenme düzeninin oluşturulması,
 • Antioksidan ve C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi önerilir.

Yaşam biçiminde yapılan bu gibi değişikliklerin ardından, üç ay sonra hasta tekrardan teste tabi tutularak, sperm DNA hasarında azalma olup olmadığına bakılır.

Ankara Sperm DNA Hasarı Testi Fiyatları

Sperm DNA hasarı testi fiyatları, klinikten kliniğe değişiklik gösterebilir. Ankara sperm DNA hasarı testi fiyatları için kliniğimizle iletişime geçebilir; randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi