Doğurganlığın Korunması

Doğurganlığın Korunması Ankara

Kanser tedavisi gibi üremeye zarar veren tedaviler, yumurtalık cerrahileri kadınlarda yumurta rezervine  erkeklerde de sperm sayısının azalmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda başvurulan farklı bir çok teknolojiler ile, doğurganlığın korunması sağlanabilir. Kadınlarda yumurtalıkların, yumurtalık dokunun, ya da yumurtanın erkeklerde ise spermlerin veya testis dokusunun dondurularak saklanması doğurganlığın korunmasında başvurulan yöntemlerdir.

Yazımızın devamında doğurganlığın korunmasında başvurulan yöntemler hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara doğurganlığın korunması uygulamaları için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Prof. Dr. Murat Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.

Doğurganlığın Korunması Nedir?

Doğurganlığın korunması Ankara, kadın ve erkeklerde üreme potansiyelini korumak için başvurulan yöntemlerdir. Üreme çağında artan oranda kanser hastası görülmeye başlamıştır. Kanser dışında bir çok genetik, hematolojik ve immünolojik hastalıklarda da artık kemoterapi ya da kök hücre tedavileri daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kadınlarda üreme çağında en çok meme kanseri gözlenirken, daha erken yaşlarda lösemi ve lenfomalar daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemoterapi ya da radyoterapi gibi toksik tedaviler, genetik faktörler ve geçirilen hastalıklar ile bağlantılı olarak azalan yumurta rezervi çocuk sahibi olmanın önünde engel teşkil edebilir. Yumurta dondurma ve saklama uygulamasıyla, olgunlaşmış yumurtalar kadından alınarak, özel tekniklerle, laboratuvar ortamında dondurulur ve saklanır. Evli olanlarda embriyolar dondurularak saklanabilir. Bu sayede doğurganlığın korunması sağlanır.

Erkeklerde sperm sayısı çok az olan veya kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler görecek olan hastalarda, sperm dondurma işlemiyle üreme kapasitesi korunabilir. Sperm dondurma, sperm örneğinin veya testis doku örneğinin, ileri dondurma teknikleri kullanılarak dondurulması ve saklanmasıdır. Böylece erkek hastalarda üreme kapasitesinin korunması sağlanarak hastalara, ilerleyen zamanlarda çocuk sahibi olma şansı verilmiş olur.

Ankara doğurganlığın korunması yöntemleri ve diğer tüm kadın hastalıkları ve doğum uygulamaları için kliniğimizle iletişime geçebilir; randevu alabilirsiniz.

Yumurta Dondurma Nedir?

Kadınlarda, doğurganlığın korunmasını sağlamak için başvurulan yöntemlerin başında, yumurta dondurma gelir. Yumurta dondurma işleminde, ilaç takviyesiyle normalden daha fazla sayıda yumurta üretimi sağlanır. Yumurtalıklarda gelişerek gerekli olgunluğa erişen bu yumurtalara oosit ismi verilir. Gerekli olgunluğa erişen oositler, toplanarak özel dondurma teknikleri ile dondurulup saklanırlar.

Yumurta Dondurma Nasıl Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi, âdetin 2 veya 3. gününde başlanan, ortalama 15 günlük bir süreçtir. Bizim yaptığımız ve dünyaya ilk olarak tanımladığımız bir yöntem sayesinde adet başında olmayan ve acil olarak tedavi planlanan hastalarda da işleme hemen başlanabilmektedir. Yumurta dondurma işlemi için ilk olarak hastaya, hormon takviyesi içeren ilaçlar verilir. Bu sayede, normal bir ovülasyon döngüsünden daha fazla sayıda yumurta üretiminin gerçekleşmesi sağlanır. Verilecek olan ilaçların dozları, hastanın yaşı, kilosu ve hormon seviyesine göre belirlenir ve yumurta gelişim takibi ultrasonografik olarak ve hormon sonuçları ile birlikte düzenli aralıklarla yapılır.

Yumurtalıkların içerisinde, yumurta hücrelerini barındıran foliküller bulunur. Foliküllerin beklenen düzeyde büyüyüp olgunlaşmasıyla birlikte, hastaya çatlatma iğnesi yapılır.  Çatlatma iğnesinden 35-36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir.

Yumurta toplama işlemi, hasta genel anestezi altındayken ağrısız bir şekilde yapılır. Uzman hekim, vajina içerisine yerleştirdiği bir ultrason probu sayesinde folikülleri görüntüler. Aynı zamanda, ucunda vakum cihazı bulunan bir iğne vajinaya yerleştirilir. Bu iğne sayesinde foliküller toplanarak çıkartılır.

Evlenmemiş, bekar kadınlarda kendi tanımladığımız ve dünyana sunduğumuz yenş bir yöntem ile kızlık zarına zarar vermeden standart yöntem ile karşılaştırıldığında aynı etkinilik ve güvenlik ile karından yumurta  toplanabilmektedir.

Toplanan yumurtalar, hızlı dondurma veya camlaştırma olarak da bilinen virtifikasyon yöntemi kullanılarak dondurulur. Dondurulan yumurtalar, sıvı azot tanklarının içerisinde, -196 derecede saklanarak korunurlar. Hastanın çocuk sahibi olmak istemesiyle birlikte dondurulmuş bu yumurtalar, çözülerek kullanılır hale getirilir.

Sperm Dondurma Nedir?

Erkekten alınan sperm örneğinin laboratuvar ortamında dondurularak saklanmasına sperm dondurma denilir. Kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavileri, sperm hücrelerine zarar verir. Bu gibi tedaviler öncesinde, ilerde çocuk sahibi olması şansını koruyabilmek için sperm dondurma işlemine başvurulabilir. Aynı zamanda, bazı hastalarda sperm sayısı çok az olabilir ve ilerleyen yaşla birlikte sperm elde etmek daha zor hale gelebilir. Bu durumda, üreme potansiyelinin ileriki zamanlarda da korunabilmesi için sperm dondurma işleminden yararlanılabilir.

Sperm Dondurma Nasıl Yapılır?

Sperm dondurma işlemi; sperm toplama ve toplanan spermlerin analiz edilmesini içeren iki basamaktan oluşur. Sperm toplama adımı, erkekten sperm örneği alınmasını içerir. Sperm örneğinin alınmasında iki farklı yönteme başvurulabilir. İlk yöntemde hasta, sperm toplama odasına alınarak mastürbasyon yöntemi ile sperm örneği verir. Hastanın mastürbasyon ile sperm örneği veremediği durumlarda ise ikinci yöntem olan cerrahi işleme başvurulur. Sperm sayısı çok az olan hastalarda da sperm toplamada, cerrahi yöntem tercih edilir.

Cerrahi yöntemle sperm toplama, hasta lokal veya genel anestezi altındayken gerçekleştirilir. “Testiküler Sperm Aspirasyonu (TESA)”, “Testiküler Sperm Extraksiyonu (TESE)” ve epididimden iğne ile sperm elde edilmesi işlemi olan “PESA” yöntemleriyle, spermler toplanır.

Toplanan bu spermler, dondurulma işlemine geçilmeden önce analize tabi tutulur. Sperm sayısı, sperm hareketliliği ve yapısının değerlendirildiği bu analizde, en sağlıklı spermler seçilir ve dondurulur.

Ankara Doğurganlığın Korunması Fiyatları

Doğurganlık kaybı yaşama riski bulunan hastalarda, üreme potansiyelinin korunması için gerçekleştirilecek tedaviler, hasta özelinde planlanır. Bu nedenle doğurganlığın korunması tedavilerinin fiyatları, değişiklik gösterebilir. Ankara doğurganlığın korunması tedavi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi